Biologi, B

Til Søgning

Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget biologi på B-niveau får du indsigt i biologiens verden og en faglig baggrund for at forstå betydningen af naturens mangfoldighed, bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse. Du får også indsigt i levevilkår og baggrund for at forstå livsstilsfaktorers betydning for sundhed og sygdom.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse. Du lærer at bruge og forklare biologisk teori og metode til at analysere biologiske problemstillinger og lærer de biologiske fagudtryk at kende. Du får kendskab til eksempler på undersøgelses- og analysemetoder inden for områderne fysiologi, genetik, evolution og økologi. Du lærer også at gennemføre observationer og undersøgelser og tilrettelægge eksperimenter i laboratoriet og i felten. Desuden får du færdigheder i at opsøge og vurdere information vedrørende biologiske problemstillinger inden for miljø, sundhed, medicin og bioteknologi og i at formidle resultaterne fra dine egne biologiske undersøgelser.

Du får bl.a. undervisning inden for emneområderne:
- Forskellige cellers opbygning, funktion og evolution
- Opbygning og biologisk betydning af kulhydrater, fedtstoffer, proteiner og nukleinsyrer
- Udvalgte dele af menneskets fysiologi: oversigt over kroppens organsystemer, åndedrætssystem, blodkredsløb, nervesystem, hormonel regulering og forplantning
- Enzymers opbygning og funktion
- Mikrobiologi: vækst og vækstfaktorer, infektionsbiologi og resistens
- Genetikkens molekylære og cellulære grundlag, herunder nedarvningsprincipper, proteinsyntesen og mutation
- Evolutionsbiologi: biologisk variation og naturlig selektion
- Økologi: samspil mellem arter og mellem arter og deres omgivende miljø, stof-kredsløb og biodiversitet.
- Genteknologi
- Eksempler på anvendt bioteknologi

Der inddrages supplerende stof i undervisningen, blandt andet aktuelle eksempler på biologiens betydning i lokale og globale sammenhænge, biologi som videnskabsfag og biologiens betydning i problemstillinger indenfor sundhed, sygdom og medicin, biologisk produktion, bioteknologi, bæredygtighed, miljøbeskyttelse og bioetik.

Undervisningen veksler mellem forskellige arbejdsformer. Der vil være projektarbejde, elevoplæg, diskussioner, feltundersøgelser og eksperimentelt arbejde. Desuden lærer du at føre journaler over dit feltarbejde og skrive rapporter om resultaterne. Der bliver inddraget engelsksprogede tekster i undervisningen.

It er en integreret del og bruges blandt andet til kommunikation, dataopsamling og databehandling.
VÆR OPMÆRKSOM PÅ, at på fjernundervisning er deltagelse i laboratoriekurser obligatorisk.

Eksamen:

Eksamen består af en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve sker på grundlag af en opgave, som indeholder en overskrift og en kort præciserende tekst samt bilagsmateriale.

Opgaver uden bilagsmateriale skal være kendte inden prøven.

Der er ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning. Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.

Læs mere Læs mindre
Din Kurv
Kurven er tom!

Søg hold

Valgte filtre:
Nulstil søgningen