Dansk, A

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget dansk på A-niveau får du indsigt i litteratur, kommunikation og medier og i sprogets funktion og egenskaber i forskellige situationer. Du lærer at analysere tekster, gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer.
Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

Du lærer bl.a. at analysere og fortolke litterære tekster inden for en række genrer som roman, novelle, digt og drama. Fx arbejder du med værkernes betydning og funktion i deres samtid og eftertid og vil blive sat ind i forskellige teorier om litteratur, fx genrebegreber, og i tekstanalytiske metoder m.m.

På baggrund af din læsning af et bredt udvalg af skønlitterære tekster fra de sidste 1000 år – dog med hovedvægt på tiden efter 1870 - vil du få kendskab til litteratur- og kulturhistorie.

Desuden lærer du at analysere og vurdere medier og medietekster fx aviser, tv, websites og interaktive medier. Her får du bl.a. viden om nyhedskriterier og lærer om fiktions- og autenticitets-markører i teksttyper som dokumentar, nyheder og fiktion.
Ved også at arbejde sproganalytisk med et varieret udvalg af både talte og trykte tekster får du desuden kendskab til grammatik, stil, argumentation, retorik og kommunikation.
Der inddrages desuden supplerende stof i undervisningen.
Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde, elevoplæg, klassesamtale, gruppearbejde, projektarbejde samt internetbaseret tilrettelæggelse.

I dansk på A-niveau vil der være en del skriftlige opgaver.
Der bruges it-baseret udstyr, bl.a. i skriveundervisningen, til informationssøgning og i forbindelse med tekster, der ikke er trykt.

Eksamen:

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.
Den skriftlige prøve varer 5 timer. Du vælger mellem et antal opgaver stillet på grundlag af et tekst- og billedmateriale. Ved prøven skal du skrive en analyserende eller debatterende artikel til en alment interesseret læser.
Den mundtlige prøve varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid. Eksamensspørgsmålet indeholder en eller flere ukendte tekster inden for det sproglige, det litterære eller det mediemæssige stofområde. Prøven tager udgangspunkt i dit oplæg på ca. 10 minutter og former sig derefter som en faglig samtale om emnet.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.