Engelsk, Basis, Ingen

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du får lejlighed til at genopfriske eller blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk om dagligdags emner.
Du kommer primært til at arbejde med tekster om dagligdags emner. Desuden får du viden om levevilkår i lande, hvor engelsk er hovedsproget.
For at blive bedre til at forstå, tale og skrive et enkelt engelsk arbejder du blandt andet med:
Udtale og ordforråd
Kortere tekster om dagligdags emner
Grundlæggende viden om levevilkår i ét eller flere engelsktalende lande
Dele af den centrale engelske grammatik
Enkle samtaleteknikker
Søgning af informationer på internettet
Brug af hjælpemidler som fx ordbøger og enkle, grammatiske oversigter

Eksamen:
Der afholdes ikke prøve efter engelsk, basis.

Adgangskrav

Du skal være fyldt 18 år og have forkundskaber, der svarer til folkeskolens 7. klassetrin.