Historie, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Historie B handler om fortidige forhold og beskæftiger sig med, hvordan mennesker har levet under forskellige vilkår gennem tid frem til i dag. Arbejdet med faget giver viden og kundskaber om fortidige begivenheder, udviklingslinjer, kontinuitet og brud i Danmark, Europa og den øvrige verden, samt hvordan fortid bruges af mennesker. Faget giver et historisk perspektiv på politiske, økonomiske, sociale og kulturelle problemstillinger og på hvordan historien har betydning for både individers og fællesskabers identiteter.

Undervisningens faglige niveau er det næsthøjeste, man kan vælge på en gymnasial uddannelse.

I faget undersøger du historiske problemstillinger gennem historisk metode og arbejder med historiens betydning i både eftertiden og nutiden.

 Du får undervisning inden for følgende områder:

̶  hovedlinjer i Danmarks, Europas og verdens historie

̶  forandringer i levevilkår, teknologi og produktion

̶  styreformer, som demokrati og demokratiseringsprocesser

̶  kulturer og kulturmøder i Europas og verdens historie

̶  politiske ideologier

̶  nationale og internationale konflikter og samarbejdsrelationer

̶  globalisering

̶ historiebrug og -formidling samt historiefaglige begreber.

I undervisningen vil der være fokus på forskellige arbejdsformer, som har til sigte at give historisk indsigt og evne til at arbejde analytisk, kritisk og reflekteret med historien og historiske kilder.

I faget indgår en historieopgave, som både har til formål at arbejde dybdegående med faget samt at opøve evner indenfor skriftlig formidling.

Der bruges generelt it i undervisningen, blandt andet til informationssøgning og formidling.

Eksamen:
Eksamen består af en mundtlig prøve.

Der afholdes en mundtlig prøve på grundlag af et ukendt materialesæt med et omfang på tre til fire normalsider. Materialesættene, der indgår som grundlag for prøven og har et tema, som er kendt af eksaminanderne, idet det er identisk med et forløbs tema.

Eksaminationstiden er ca. 30 minutter. Der gives ca. 90 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.