Idræt, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Idræt B bygger direkte ovenpå Idræt C på en sådan måde, at centralt i faget idræt B står dels den fysiske aktivitet og træning og dels den teoretiske baggrund. Dette betyder, at du på et højere niveau skal lære at redegøre for centrale begreber inden for idrættens discipliner og træning samt for livsstilens og den fysiske aktivitets betydning for sundheden.

Du vil bl.a. opnå færdigheder inden for et bredt udsnit af idrætsfaglige discipliner som boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter. Teorien vil omhandle anatomi, fysiologi, træningslære samt idrætssociologi – fysisk aktivitet, livsstil og idrætsvaner.

Undervisningen tilrettelægges i forløb og kobler teori og praksis.

Der kan bruges it-baseret udstyr, bl.a. til informationssøgning og til forskellige testformer.

Eksamen:

Der afholdes dels en praktisk gruppeprøve og dels en individuel teoretisk prøve.

Den praktiske gruppeprøve afholdes med tre eller fire eksaminander i hver gruppe. Eksaminationstiden er ca. 21 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 timers forberedelsestid.

I den praktiske del af prøven eksamineres I i idrætslige færdigheder. Gruppen udarbejder i forberedelsestiden en fælles drejebog for den trukne forløbspakke. Drejebogen er jeres plan for indholdet af den praktiske del af prøven. Alle drejebøger afleveres til eksaminator og censor senest ca. 24 timer, efter forløbspakken er trukket.

I den individuelle teoretiske prøve trækker I en individuel opgave, der er formuleret som en case og en række tilhørende spørgsmål og med tilhørende bilag.

I vil få en individuel bedømmelse, hvori indgår både den praktiske og den teoretiske præstation.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.