Matematik, E, E

Til Søgning
Pris: DKK 140,00

Om faget

Du lærer matematik på et grundlæggende niveau og arbejder med brug af matematik i forskellige sammenhænge fra både hverdagen og samfundslivet.
Undervisningen vil især dreje sig om forståelse af matematiske begreber og om, hvordan problemer med tilknytning til hverdagen eller samfundet kan beskrives og løses ved hjælp af matematik.
I undervisningen arbejder du med matematiske områder som:
Talbehandling, herunder de 4 regningsarter, procentregning og talfølger
Statistik, herunder tabeller, diagrammer, grafer og gennemsnit
Funktioner, herunder grafisk løsning af 2 ligninger med 2 ubekendte
It indgår i undervisningen og anvendes, hvor en problemstilling med fordel kan løses ved brug af it-værktøj.

Eksamen:
Der afholdes ikke eksamen efter matematik, niveau E.

Adgangskrav

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser, blandt andet være fyldt 18 år. Dertil skal du have forkundskaber, der svarer til matematik i folkeskolens 9. klasse eller avu-faget matematik, niveau F.