Musik, B

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

Musik på B-niveau bygger vi videre på den viden og de færdigheder, du har opnået på C-niveau.

Du få udfordret, udvidet og udviklet dit musikalske univers både med hensyn til teori og praksis. Da der er flere timer på B-niveau i musik end på C-niveau, er der også mere tid til sammenspil, der videreudvikler dine evner som musiker og øger din evne til at samarbejde og performe. Også i analysen af musik opnår du større færdigheder og viden på baggrund af blandt andet nodelære og musikhistorie.

Du stifter bekendtskab med en bred vifte af musik fra ind- og udland og lærer blandt andet at forholde dig kritisk til musikmedieindustrien.

Dine innovative og kreative evner styrkes.
Praksis og teori går side om side, så musik er et meget levende fag og dermed et godt supplement til ellers udelukkende teoretiske fag.

Eksamen:

Der afholdes en todelt prøve i musikudøvelse og teori.
I første del opføres to indstuderede musikstykker, hvoraf ét skal fremføres som en gruppepræstation bestående af mindst to elever, og ét nummer kan fremføres som en solopræstation, hvori der gerne må medvirke musikere udefra til akkompagnement.

Den anden del af prøven en individuel prøve i musikkundskab, hvor man fx sammenligner et gennemgået og et ikke gennemgået musikstykke, altså 50% kendt og 50% ukendt stof.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.