Musik, C

Til Søgning
Pris: DKK 550,00

Om faget

I faget musik på C-niveau får du udvidet dit musikalske univers. Vi bygger videre på dit gode øre, da du sikkert hører en masse musik til daglig, og udbygger din viden med blandt andet fagbegreber, så du bedre kan beskrive musik og udtrykke dig i og om musik. Du får mulighed for at arbejde praktisk med musik på sammenspilshold, der blandt andet styrker din evne til samarbejde.

I undervisningen stifter du via musiklære og musikteori bekendtskab med en bred vifte af musik, som sætter dig i stand til at analysere og forholde dig kritisk til musik.
Du får udvidet dine kreative og innovative evner og lærer at performe.

Praksis og teori går side om side, så musik er et meget levende fag og dermed et godt supplement til ellers udelukkende teoretiske fag.

Eksamen:

Der afholdes en todelt prøve i musikudøvelse og teori.
I første del opføres et indstuderet musikstykke i grupper på mindst to, fx sang og guitar eller en rap.

Den anden del af prøven en individuel prøve i musikkundskab i udelukkende gennemgået stof fx sammenligning af to rocknumre.

Adgangskrav

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Du kan altså ikke blive optaget, hvis du kommer direkte fra 10. klasse, hvad enten 10. klasse er taget på en folkeskole eller anden institution.

For at blive optaget på udvalgte fag, skal du normalt have fulgt undervisning i faget på det nærmeste underliggende niveau - eller have tilsvarende faglige kvalifikationer.